Lokal brottsinformation för Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD - februari 2023 (2023)

Postnummerinformation»

England»

London»

Orpington»

Orpington»

BR6»

BR6 0QD»

Lokal brottsinformation

Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QDär inomOrpingtonpoliskvarter, underMetropolitan Police Servicekraftområde.

Vi har funnit120brott i februari 2023 inom en halv mil från centrum avBR6 0QD. Alla brottsplatser är ungefärliga av integritetsskäl.Ta reda på mer här

Du ser brott underfebruari 2023. Om du vill hitta information för andra månader kan du välja dem från rullgardinsmenyn nedan. Alternativtklicka här för att se föregående månadellerklicka här för att se nästa månad.

Visa boendeinformation för Bark Hart Road


 • Asocialt beteende (20)
 • Cykelstöld (1)
 • Inbrott (6)
 • Brottsskador och mordbrand (5)
 • Droger (1)
 • Annan stöld (22)
 • Allmän ordning (12)
 • Rån (1)
 • Snatteri (16)
 • Fordonsbrott (5)
 • Våld och sexualbrott (31)

Antisocialt beteende

Dessa är de 20Antisocialt beteendebrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära
februari 2023 På eller nära Augustus Lane
februari 2023 På eller nära Augustus Lane
februari 2023 På eller nära Augustus Lane
februari 2023 På eller nära Carew Way
februari 2023 På eller nära Goodmead Road
februari 2023 På eller nära Goodmead Road
februari 2023 På eller nära Highlands Road
februari 2023 På eller nära Lamorna Close
februari 2023 På eller nära New Road
februari 2023 På eller nära Ramsden Road
februari 2023 På eller nära River Park View
februari 2023 På eller nära Spur Road

Cykelstöld

Dessa är 1Cykelstöldbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Inbrott

Dessa är de 6Inbrottbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Albert Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Albert Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Elmcroft Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära High Street Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Viridian Mews Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Viridian Mews Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Brottsskador och mordbrand

Dessa är de 5Brottsskador och mordbrandbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Albert Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Goodmead Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära St Andrews Drive Februari 2023:Under utredning

Läkemedel

Dessa är 1Läkemedelbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Court Road (orpington By-pass) Februari 2023:Gärningsmannen har fått vite

Annan stöld

Dessa är de 22Annan stöldbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Augustus Lane Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Augustus Lane Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Aynscombe Angle Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Aynscombe Angle Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Berwick Way Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Church Hill Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Church Hill Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Elmcroft Road Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära High Street Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Inspirations Way Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Inspirations Way Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Juglans Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Ramsden Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Ramsden Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära River Park View Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära River Park View Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Spur Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Vinson Close Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära White Hart Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Allmänna ordningen

Dessa är de 12Allmänna ordningenbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Albert Road Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Augustus Lane Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Inspirations Way Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Irene Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Lodge Close Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Moorfield Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära River Park View Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Vinson Close Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Rån

Dessa är 1Rånbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Snatteri

Dessa är de 16Snatteribrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Lokal upplösning
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Gärningsmannen har fått en varning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Väntar på rättegångsresultat
februari 2023 På eller nära Dryden Way Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära High Street Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Juglans Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Maltby Close Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Maltby Close Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad

Fordonsbrott

Dessa är de 5Fordonsbrottbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Albert Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Augustus Lane Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Berwick Way Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära The Greenway Februari 2023:Under utredning

Våld och sexualbrott

Dessa är de 31Våld och sexualbrottbrott som registrerades i februari 2023 inom en halv mil från Bark Hart Road, Orpington, BR6 0QD. Klicka på flikarna ovan för att se brott i andra kategorier.

Datum Plats Senaste resultat
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Albert Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Aynscombe Angle Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Aynscombe Angle Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Aynscombe Angle Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Birchington Close Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Bruce Grove Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Carew Way Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Carlton Parade Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Irene Road Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Irene Road Februari 2023:Väntar på rättegångsresultat
februari 2023 På eller nära Lancing Road Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Maltby Close Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Maltby Close Februari 2023:Under utredning
februari 2023 På eller nära Moorfield Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Spur Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Tintagel Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Uplands Road Mars 2023:Väntar på rättegångsresultat
februari 2023 På eller nära Vinson Close Februari 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad
februari 2023 På eller nära Zelah Road Mars 2023:Utredning klar; ingen misstänkt identifierad


Data med tillstånd avpolice.uk. Se vårDatakällorsida för mer information.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 04/29/2023

Views: 5283

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.