Det spanska ordet som driver utlänningar till vansinne: en amerikansk lärare är chockad (2023)

'; let body = document.querySelector('body'); if (document.querySelector('body').classList.contains('single') && window.innerWidth < 767) { let megaContainer = document.querySelector('#postContent .megaContainer'); låt articlePost = document.querySelector('article.post'); // kontrollera att vi är i en artikel utan att publicera för att minska höjden på platserna if(articlePost.classList.contains('tag-no-publi')) { megaContainer.classList.add('no-publi'); } else { // Om artikeln har en annons, platshållare megaContainer // platshållaren hamnar bakom annonsen i detta fall megaContainer.classList.add('ad-slot-ph'); } if(!body.classList.contains('partners')){ megaContainer.innerHTML = `

`; } } else { document.getElementById('okd_top1_original').innerHTML = top1Html; } } funktion sticky_top1() { let top1Container = document.getElementById('okd_top1_original'); let top1 = document.getElementById('top1'); var containerStyle = top1Container.currentStyle || window.getComputedStyle(top1Container); top1Container.setAttribute("marginTop", containerStyle.marginTop); if (window.innerWidth > 767 && typeof top1Container !== 'undefined' && top1Container !== null && top1 !== 'undefined' && top1 !== null) { document.addEventListener('scroll', function() { top1Bottom = top1.getBoundingClientRect().bottom; top1Top = top1.getBoundingClientRect().top; top1ContainerBottom = top1Container.getBoundingClientRect().bottom; top1ContainerTop = top1Container.getBoundingClientRectB = top1ContainerBottom; cabecera"); headerBottom = header.getBoundingClientRect().bottom; headerTop = header.getBoundingClientRect().top; let containerMarginTop = top1Container.getAttribute("marginTop"); let marginForTop = 2; //Si el top y el bottom del bounding client rect del top1 son iguales quiere decir que no se ha cargado el anuncio. //Entonces no lo movemos. if( top1Bottom > top1Top){ //console.log("DGSTICKY header: " + headerTop + " " + headerBottom + " " + header.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY topp: " + top1Top + " " + top1Bottom + " " + top1.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY topContainer: " + top1ContainerTop + " " + top1ContainerBottom + " " + top1Container.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY scroll " + window.scrollY + " " + window.scrollX); top1Position = 0 ; //Si el header colapsado, 168 -128 px (top negativo) = 40px if(header Bottom <= 40){ top1Position = 0; //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position + " " + containerMarginTop); //El contenedor está debajo de la cabecera if(top1ContainerTop < headerBottom ){ //Lo colocamos en la posición de la cabecera. top1Position += headerBottom; //si está pegado a la cabecera le añadimos un margen if(top1ContainerTop > marginForTop){ top1Position += marginForTop }; //Si el contendor está fuera del viewport if(top1ContainerTop < 0 ){ top1Position += Math.abs(top1ContainerTop) + marginForTop; } } //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position); //Si la posición más la altura excenden el contenedor, restamos a la posición para quede al final del contenedor if(( top1Position + top1.offsetHeight) > top1Container.offsetHeight){ top1Position -= ( top1Position + top1.offsetHeight ) - top1 .offsetHeight ; } //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position); } top1.style.position = 'absolut'; top1.style.top = top1Position+'px'; top1.style.left = "50%"; top1.style.transform="translate(-50%, 0)"; } }); } } function adParentClass() { let hereAds = ''; // let intexts = ', #intext1, #intext2'; intexts = ', #intext1'; if (bodyContains('paged')) { intexts = ''; } if (bodyContains('home')) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #mpu-video1, #bottom"; } else if (inPortadilla()) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #bottom, #x01"; } else if (bodyContains('archive')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en los enlaces hereAds += "#top1, #right1, #right2, # botten, #x01" + intexts; } else if (bodyContains('single')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en el link de comentarios hereAds += "#top1, #right1, #right2 , #right3, #bottom, #x01, #podcast_passback1" + intexts; // Ajuste para tag-no-publi let singlePostContent = document.querySelector("#postContent>article"); if (singlePostContent.classList.contains("tag-no-publi")) returnerar true; } let adSlots = document.querySelectorAll(hereAds); adSlots.forEach((ad, i) => { ad.parentElement.classList.add("ad-slot-ph") }); returnera sant; } function bodyContains(className) { let bodyEl = document.querySelector("body"); returnera bodyEl.classList.contains(className); } function inPortadilla() { let portadas = ['economia', 'deportes', 'baleares', 'andalucia', 'salud', 'alicante', 'tv', 'eurocopa', 'jjoo', 'mundial', "elecciones"]; låt in_portadilla = falskt; portadas.forEach((item, i) => { if (bodyContains(item)) { in_portadilla = true; return; } }); return bodyContains('page') && in_portadilla; } function scrollQatarMenu() { let mundial_scroll = document.querySelector('#menu-mundial-qatar > ul'); $(mundial_scroll).find('li > a.active').each(function(){ if ($(this).hasClass('active')) { let scroll_position = Math.floor(this.getBoundingClientRect(). vänster) - Math.floor(mundial_scroll.getBoundingClientRect().left); mundial_scroll.scrollTo({ topp: 0, vänster:parseInt(scroll_position), beteende: 'smidig' }); } }); } window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { printTop1(); sticky_top1(); adParentClass(); scrollQatarMenu(); });

Kuriosa

Det otroliga tricket för papperskorgen som håller på att bli viralt på TikTok

Den extremt farliga och äckliga seden som kommer till Spanien: maximal beredskap

Var mycket försiktig med avokadoviral bluff på TikTok

Det spanska ordet som driver utlänningar till vansinne: en amerikansk lärare är chockad (1)
 • Janire Manzanas
  • Uppdaterad:

Enligt Dictionary of the Royal Spanish Academy har spanska cirka 100 000 ord. Även om det kan verka som en väldigt hög siffra, är sanningen att det inte är så mycket om vi jämför det med andraspråk, som arabiska (12 miljoner ord) eller portugisiska (820 000 ord).Spanska har ett stort antal polysemiska ord,de som kan användas i olika situationer.

@jmadsj123, en av de mest populära lärarna iTick ​​tack, har delat enVideo där hon förklarar hur förvånad hon blev över de olika användningarna av verbet "stay". "Ordet 'stay' på spanska är förmodligen något av det mest mångsidiga som finns", börjar han.

Här är några exempel påhur man använder den i vardagliga situationer: «Idag ska jag stanna hemma», «Den här jackan passar dig superbra», «Ska vi träffas kl 6 eller vad?», «Jag har ca 5 dagar kvar här», «Moster, jag blev av med jobbet ».

Efter att ha listat exemplen, förklara att detta är enord som kan användas i många situationer: ange att du är på en fysisk plats, att du träffar fler människor, att du har något på gång, ange att något passar dig och ange avståndet från någon plats.

Videon avslutas med följandeslutsats: «»'Stanna kvar' är ett superord att introducera i ditt ordförråd. Det är väldigt viktigt. Som du ser kan den användas i olika sammanhang."

@jmadsj123

Har du någonsin växlat ordet "quedar" förut??#lär dig spanska #Lär dig engelska #lär dig spanska #lär dig engelska #spanishpractice #öva dinspanska #tvåspråkig #tvåspråkig #spanien #latam #latino #chile #argentina #mexiko #auxtok #americaninspain #alltid #språkinlärning

♬ vlogg, slappna av, lugna vardagen(1370843) – SUNNY HOOD STUDIO

Videon har blivit viral på TikTok ochanvändarnas reaktioner är väldigt nyfikna: "Jag insåg precis det, jag hade inte märkt det"; "Du har inte lämnat något uttryck"; «Hur jag lär mig spanska med dig, och det är mitt modersmål. Jag hade aldrig lagt märke till dessa detaljer."

De konstigaste orden på spanska

Som ett resultat av denna nyhet är det av särskilt intresse att veta vad som ärde sällsynta orden i det spanska språket.

 • bahorrina: «En uppsättning många äckliga saker blandade med smutsigt vatten».
 • Garambaina: »Prydnad i dålig smak och överflödig i klänningar eller annat».
 • Haiga: "Mycket stor och prålig bil, vanligtvis av nordamerikanskt ursprung."
 • Be: »Person, som har stört eller stört sinnesförmågan».
 • tomhet: "Gråt eller stönande av en nyfödd."
 • Trémolo: «Snabb följd av många identiska toner, av samma varaktighet».
 • Ryggsäck: »Förrädare, falsk, föga säker i behandlingen».

Och slutligen bör det noteras som en kuriosa attSpanska är det näst snabbaste språket att uttala i världen, bara bakom japanerna.

 • Ämnen:

 • Tick ​​tack

Kommentar

Se kommentarspolicyn här

Det senaste inom kuriosa

 • Tricket att åka gondol i Venedig för bara 2 euro och som väldigt få känner till
 • Bubble-hotell: så här är de de mest spektakulära och tillgängliga i Spanien
 • Zodiaken svarar: dessa är de mest intelligenta tecknen
 • Knepet med vinäger så att dina växter växer från en dag till en annan
 • Vad betyder egentligen storleken på Virgen del Pilar?

Senaste nyheterna

 • Feijóo kräver att Sánchez "inte gömmer sig" inför "de mycket allvarliga händelser som påverkar PSOE-tjänstemän"
 • OK och KO fredagen den 26 maj 2023
 • "Vildsvinet kommer, j...!", det oväntade besöket i en park i Oviedo
 • Casemiro visar Manchester United vägen till Champions League
 • Osasuna – Athletic: sammanfattning, resultat och matchmål för Santander League (2-0)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 01/31/2023

Views: 5291

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.